• Všechny služby
  • Služby související
  • Sociální péče
  • Sociální poradenství
  • Sociální prevence

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Sociální prevence

Vysočinské nemocnice, s.r.o.

Sociální péče

ÚSVIT zařízení SPMP

Sociální péče

Unie ROSKA – regionální organizace ROSKA HAVLÍČKŮV BROD z.p.s.

Služby související

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

Sociální prevence, poradenství, péče i služby související

Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Služby související

STŘED, z.ú.

Sociální prevence

Spolek Seniorklub Chotěboř

Služby související

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.

Služby související

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

Sociální péče

Společnost pro ranou péči, z.s.

Sociální prevence

Společnost Parkinson, z.s.

Služby související

Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Sociální péče

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

Sociální péče

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z. s., odbočka Havlíčkův Brod

Služby související

Senior taxi

Životní situace

SeneCura SeniorCentrum Chotěboř

Sociální péče

Sbor Církve bratrské Horní Krupá – Klub Velryba

Služby související

Sanatorium Topas s.r.o. Seč

Sociální péče

Rodinné Aktivity

Služby související

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o.

Sociální prevence i poradenství

PORADNA Mezi stromy

Sociální poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

Služby související

Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou

Sociální péče

Pečovatelská služba Chotěboř

Sociální péče

Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod

Služby související

Oblastní charita Havlíčkův Brod – Domácí hospicová péče

Sociální péče

Oblastní charita Havlíčkův Brod – Občanská poradna

Sociální poradenství

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Sociální prevence i služby související

Obec Slavíkov – Pečovatelská služba

Sociální péče

Na počátku, o.p.s.

Sociální prevence i poradenství

Městys Krucemburk – Pečovatelská služba

Sociální péče

Město Ždírec nad Doubravou – Centrum pro rodinu Doubravka

Služby související

Město Chotěboř – jídelna, jesle, Junior DDM, CEKUS, TELES

Služby související

Krajská knihovna Vysočiny

Služby související

Kolpingovo dílo ČR z.s. – Terénní program Kontaktního centra Spektrum

Sociální prevence

Kolpingovo dílo ČR z.s. – Adiktologická ambulance Kolping

Sociální poradenství

Klub stomiků H.B. ILCO z.s.

Služby související

Ječmínek, o.p.s.

Sociální prevence

Integrační centrum Sasov, z.ú.

Sociální prevence, poradeství i péče

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

Služby související

INCO, spol. s r.o. Chotěboř

Služby související

FOKUS Vysočina, z.ú. – Tým podpory v zaměstnání

Sociální prevence

FOKUS Vysočina, z.ú.

Sociální prevence, péče i služby související

FC Chotěboř, z.s.

Služby související

Falck Emergency a.s.

Služby související

F Point z.s.

Sociální prevence a služby související

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

Sociální prevence

Domov ve Zboží, p.o.

Sociální péče

Domov ve Věži

Sociální péče

Domov seniorů Seč, s.r.o.

Sociální péče

Domov seniorů Drachtinka

Sociální péče

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Sociální péče

Domov pro dětský život

Sociální prevence

Domov Háj, příspěvková organizace

Sociální péče

Dílna pro úpravu odpadů Maleč s.r.o.

Služby související

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

Služby související

Chráněné dílny FOVY s.r.o.

Služby související

Chráněné bydlení Domova Háj – Rybní ul.

Sociální péče

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.

Sociální poradenství

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Sociální prevence i služby související

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Sociální prevence

Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina

Sociální poradenství

Centrum denních služeb Motýl

Sociální péče

Bílý kruh bezpečí z.s.

Sociální poradenství

Benediktus z.s.

Sociální prevence i péče

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.

Sociální péče