Obchodní společnost Sdružení ambulantních lékařů Chotěboř s.r.o., Jiráskova 669, 583 01 Chotěboř  byla založena společníky, mezi nimiž převažovali chotěbořští lékaři, v roce 1994 (výpis z obchodního rejstříku IČ : 62024931, DIČ : CZ62024931, datová schránka : p4azjtd)  se záměrem privatizovat část majetku Městských zdravotnických zařízení Chotěboř (pokračovatele OÚNZ) a zachovat fungování zdravotní péče na poliklinice Chotěboř.
Společnost kupní smlouvou s FNM ČR získala do svého vlastnictví všechny nemovitosti polikliniky Chotěboř (stará budova, bývalá pohotovost, budova dětského oddělení, garáže a dílna) a převzala pod registrací svého nestátního zdravotnického zařízení (NZZ)  některé zdravotnické služby. 
V současné době jako NZZ poskytuje zdravotnické služby praktického lékařství s diabetologickou ambulancí a komplementární služby radiologické a ultrazvukové .

Ostatní zdravotnické služby, které jsou zastoupeny na poliklinice Chotěboř jsou poskytovány lékaři v rámci jejich vlastních soukromých praxí,  kteří mají od naší společnosti pronajaty nebytové prostory pro své ordinace v jednotlivých oborech. Stejně tak ostatní soukromí poskytovatelé  zdravotní a související péče jsou se svými ordinacemi k naší společnosti ve vztahu nájmu nebytových prostor. U obou těchto skupin poskytovatelů zdravotní péče tedy neexistuje žádný jiný právní vztah k naší společnosti.

Odchod některých soukromých lékařů v minulých letech do jiných nebytových prostor ve městě a změny v organizaci poskytování některých zdravotnických služeb (převod LSPP pod Zdravotní záchrannou službu HB a její přechod do nové budovy ZZS)  vedl společnost, ve snaze zajistit ekonomickou rovnováhu chodu polikliniky, k pronajímání nebytových prostor i subjektům neposkytujících zdravotnické služby, byť výběr nájemců je směřován ke službám zdravotnictví blízkých. Ve staré budově polikliniky tak lze najít kontaktní místo České průmyslové zdravotní pojišťovny, kancelář Oblastní charity Havlíčkův Brod, provozovny kadeřnictví, kosmetiky, solária, v nové budově pak kontaktní místo Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Shrnuto - naše obchodní společnost podniká na poli zdravotním jako NZZ-poskytovatel zdravotnických služeb s příjmy od zdravotních pojišťoven a na poli obchodním jako pronajímatel nebytových prostor.

Vedení společnosti (společník a jednatel MUDr. Eva Polívková a jednatel Miroslav Stehno),  spolu s ostatními společníky, má i v budoucnu zájem na zkvalitňování poskytovaných zdravotnických i ostatních služeb s jediným cílem - zachovat polikliniku Chotěboř jako součást páteřního systému zdravotnictví v Chotěboři. Při zvyšujícím se stáří budov polikliniky, včetně vnitřních instalací i technologického vybavení se nejedná o jednoduchý úkol ...poslední aktualizace 23.6.2014