Obchodní společnost Sdružení ambulantních lékařů Chotěboř s.r.o., Jiráskova 669, 583 01 Chotěboř  byla založena společníky, mezi nimiž převažovali chotěbořští lékaři, v roce 1994 (výpis z obchodního rejstříku IČ : 62024931, DIČ : CZ62024931, datová schránka : p4azjtd)  se záměrem privatizovat část majetku Městských zdravotnických zařízení Chotěboř (pokračovatele OÚNZ) a zachovat fungování zdravotní péče na poliklinice Chotěboř.
Společnost kupní smlouvou s FNM ČR získala do svého vlastnictví všechny nemovitosti polikliniky Chotěboř (stará budova, bývalá pohotovost, budova dětského oddělení, garáže a dílna) a převzala pod registrací svého nestátního zdravotnického zařízení (NZZ)  některé zdravotnické služby. 
K 1.1.2018 společnost již sama zdravotnické služby neposkytuje.

Zdravotnické služby jsou však v budovách polikliniky i nadále poskytovány, ale lékaři v rámci jejich vlastních soukromých praxí,  kteří mají od naší společnosti pronajaty nebytové prostory pro své ordinace v jednotlivých oborech. Stejně tak ostatní soukromí poskytovatelé  zdravotní a související péče jsou se svými ordinacemi k naší společnosti ve vztahu nájemců nebytových prostor. U obou těchto skupin poskytovatelů zdravotní péče tedy neexistuje žádný jiný právní vztah k naší společnosti.

Nebytové prostory, které nejsou privátními poskytovateli zdravotní péče využívány, jsou společností pronajímány ke komerčním účelům, především pak v oblasti služeb.
Shrnuto - naše obchodní společnost podniká v současné době především jako pronajímatel nebytových prostor.

Vedení společnosti (společník a jednatel MUDr. Jaroslav Nejedlý a jednatel Ing. Jan Polívka),  spolu s ostatními společníky, má i v budoucnu zájem na zkvalitňování poskytovaných zdravotnických i ostatních služeb s jediným cílem - zachovat polikliniku Chotěboř jako součást páteřního systému zdravotnictví v Chotěboři. 
Při zvyšujícím se stáří budov polikliniky, včetně vnitřních instalací i technologického vybavení se nejedná o lehký úkol ...poslední aktualizace 01.01.2021
copyright STEMI (c) 2002