.

           Info :            
salchnet.cz  ;  salpoliklinika-chotebor.cz

Přehled všech zdravotnických zařízení v Chotěboři


Lékařské pohotovost je poskytována ve všech nemocnicích, a to jak pro děti, tak pro dospělé. 
Pro více informací klikněte na obrázky :

     

Zubní pohotovost 2020 zde :  
 


 Povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušku) v prostorách polikliniky Chotěboř    

     
Aktuality v ordinačních dobách    
 

MUDr. Nejedlý (praktický lékař) z rodinných důvodů  : opatření vyvolané epidemiologickou situací viz hlavní strana.

MUDr. Varjassyová (kožní)   : 
Pátek
   - 16.10.2020 
  -  07:00 - 11:00 hod. -  mimořádná ordinace  (v rámci testovacího týdne - ET testy) 

(vše samozřejmě  na objednání ) 

MUDr. Zvancigerová (UZ)  neordinuje :  25.9. - 2.10.2020
Na UZ vyšetření se lze v této době objednat objednat na tel.č.569 333 546 nebo osobně na RTG oddělení v dopoledních hodinách

Rehabilitace Mgr. Hovorková (Mgr.Ždímal)   neordinuje :  28.9.2020

              Informační leták města             
                                                                                                        

Koronavirus MZCR     Odběrové místo - Covid-19 v Okresní nemocnici Havlíčkův Brod    Koronavirustest online
Koronavirus v okresech           COVID-19 v Kraji Vysočina

Vážení spoluobčané, od pondělí 16.března je v provozu výtah na poliklinice Chotěboř.

Hlavní nástupní
(a ovšem i výstupní při opouštění polikliniky) je stanice výtahu P , přístupná z chodby v přízemí čp.669 (chirurgie, UZ, RTG, MUDr. Nejedlý - stará budova).
Pro ryze bezbariérový nástup i výstup lze použít nádvorní stanici O, přístupnou průjezdem na dvůr polikliniky. Výtah z úrovně  O  v nádvorním traktu polikliniky bude v provozu do 13 hodin. Poté budou průjezdová vrata i výtahové dveře v úrovni O uzamčeny (provozní a bezpečnostní důvody).

V intervalu 13:01 až 18:00 ( 18:00 uzamčení čp. 669) je třeba k nástupu do výtahu i výstupu (opouštění polikliniky) použít stanici výtahuv přízemí čp.669 (stará budova).

K přístupu do budovy čp. 623 (nová budova) ze stanice výtahu 1 použijte chodbu v 1. patře okolo rehabilitace Janáčková, stomatologické laboratoře a biochemické laboratoře a průchod k ordinaci dětské lékařky MUDr. Mihályové. Ve stanici 2 pak k přístupu na gynekologii MUDr. Pospíšila a rehabilitaci Mgr. Ždímala použijte chodbu ve 2. patře směrem doprava, a to okolo kadeřnictví Polívková, zdravotní masáže Pecinová a poté průchodem do nové budovy.
Pro snazší orientaci jsou přístupové prostory jednotlivých stanic výtahu i vlastní kabina výtahu opatřeny informačními tabulemi a při výstupech v jednotlivých stanicích jsou tyto informace doplněny i hlasovým popisem.
Na tomto linku najdete najdete návod k použití výtahu. Stejný je samozřejmě k dispozici i v kabině výtahu.

Za Sdružení ambulantních lékařů Chotěboř s.r.o., majitele a provozovatele budov polikliniky Chotěboř, jednatel Miroslav Stehno.

Informace pro zájemce : volné nebytové prostory k pronajmutí !  Kanceláře, ordinace !  Kontaktujte jednatele společnosti Miroslava Stehno : sal zavináč chnet.cz, 569 333 540.

   Dle Zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 379/2005 Sb. 
Zákaz kouření
§ 8
(1) Zakazuje se kouřit
e)   ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Městská policie - 156 Mezinárodní linka tísňového volání - 112

                

poslední aktualizace 26.09.2020

copyright STEMI (c) 2002

TOPlist


'My
šuj' a klikej !