.

Informace pro zájemce : volné nebytové prostory k pronajmutí !  Kanceláře, ordinace !  Kontaktujte jednatele společnosti Miroslava Stehno : sal zavináč chnet.cz, 569 333 540.

           Info :            
salchnet.cz  ;  salpoliklinika-chotebor.cz

Přehled všech zdravotnických zařízení v Chotěboři


Lékařské pohotovost je poskytována ve všech nemocnicích, a to jak pro děti, tak pro dospělé. 
Pro více informací klikněte na obrázky :

     

Zubní pohotovost 2020 zde :  
 
     Aktuality v ordinačních dobách    

MUDr. Kunorová (ORL)   neordinuje v pátek  28.2.2020 ,  9.3. - 11.3.2020  a   17.4.2020
V pátek  3.4.2020  ordinace bude fungovat .

MUDr. Mihályová (dětské)  neordinuje :  25.2.2020  (pro akutní stavy zastupuje MUDr. Olga Pátková)

Pediatrie Chotěboř (dětské, MUDr. Pipek) neordinuje : v pátek   28.2.2020  (pouze pro akutně nemocné zastupuje MUDr. Olga Pátková). Ve středy   26.2.  a  11.3.2020  nebude odpolední ordinace

MUDr. Varjassyová (kožní)  ordinuje v pátek  28.2.2020  mimořádná ordinace (v rámci ET testů)  :   7:00 - 11:00 hod.
                                                
ordinuje v úterý   3.3.2020  do :  12:00 hod.
                                            
neordinuje :   9.3. - 11.3.2020  DOVOLENÁ
                                                
ordinuje v pátek  27.3.2020  mimořádná ordinace (v rámci ET testů)  :   7:00 - 11:00 hod.

Od 13.1.2020  ordinuje nové rehabilitační pracoviště v budově dětského oddělení polikliniky Chotěboř (čp. 623) ve 2.patře (vedle gynekologie) :

Rehabilitační ambulance - Mgr. Petr Ždímal          tel.:   721 454 090
soukromá ambulance                                                       
Po 6.30 - 14.00    
Út 6.30 - 16.00    
St 6.30 - 14.00    
Čt 6.30 - 16.00    
6.30 - 12.00    
Vážení chotěbořští spoluobčané,
stavební i technologická část výtahu na poliklinice Chotěboř byla jejich dodavateli předána naší společnosti a v současné době ve věci výtahu probíhají předkolaudační kontroly příslušných institucí a řešení jejich připomínek. Po doručení všech jejich souhlasných stanovisek bude podána žádost o kolaudaci celé akce. O ukončení kolaudačního řízení a o následném uvedení výtahu do provozu budeme chotěbořskou veřejnost informovat.
Za Sdružení ambulantních lékařů Chotěboř s.r.o., majitele a provozovatele budov polikliniky Chotěboř, jednatel Miroslav Stehno.

Informace pro zájemce : volné nebytové prostory k pronajmutí !  Kanceláře, ordinace !  Kontaktujte jednatele společnosti Miroslava Stehno : sal zavináč chnet.cz, 569 333 540.

   Dle Zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 379/2005 Sb. 
Zákaz kouření
§ 8
(1) Zakazuje se kouřit
e)   ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Městská policie - 156 Mezinárodní linka tísňového volání - 112

                     

poslední aktualizace 21.02.2020TOPlist


'My
šuj' a klikej !