.

Informace pro zájemce : volné nebytové prostory k pronajmutí !  Kanceláře, ordinace i dílna o výměře 70 m2 s venkovní plochou !  Kontaktujte jednatele společnosti Miroslava Stehno : sal@chnet.cz, 569 641 432.
 

           Info :            
salpoliklinika-chotebor.cz


 
Na Poliklinice Chotěboř je imobilním pacientům k dispozici schodolez s obsluhou pro dopravu po schodech do vyšších pater budov polikliniky. Službu schodolezu je potřeba zamluvit na konkrétní hodinu a datum
. minimálně jeden den dopředu na telefonním čísle 569 622 266 (paní Cempírková) nebo 569 641 432 (pan Stehno).

Přehled všech zdravotnických zařízení v Chotěboři


Lékařské pohotovost je poskytována ve všech nemocnicích, a to jak pro děti, tak pro dospělé. 
Pro více informací klikněte na obrázky :

     

Zubní pohotovost okresu Havlíčkův Brod 2016 zde (stejně jako seznam chotěbořských zubařů) :

Zubní pohotovost 2016 i zde :
 


 


 


    Aktuality v ordinačních dobách   

MUDr. Pátková (dětské)  neordinuje : 12.12. - 16.12.2016  a  23.12.2016 (zastupuje MUDr. Marcela Mihályová). V době zástupů odpadá odpolední ordinace i odpolední poradna pro kojence.
16.12.2016 nebude odpolední ordinace, 27.12.2016  nebude odpolední poradna pro kojence.

MUDr. Francová (obvod+DIA)   neordinuje : 27.12. - 30.12.2016   (praktické lékařství zastupuje MUDr. Lenka Krulíková M-centrum, pro akutní DIA pacienty je nejbližší diabetická ambulance v M-centru : MUDr. Machalová)

 


Radiologické pracoviště na poliklinice v Chotěboři, od 1.1.2016 provozované společností MedicalRay s.r.o.

Provoz pracoviště rentgenové skiagrafie a zubních rentgenů je zajištěn denně v pracovních dnech a provádí jej proškolené RTG laborantky. Zhodnocení snímků provádí lékař radiodiagnostik s atestací II. stupně.
Hlavním přístrojem rentgenového pracoviště je moderní skiagrafický přístroj Fomei Combi Elevator 2 od firmy FOMEI a.s. s technickým vybavením, odpovídajícím současným náročným požadavkům. Skiagraf pak doplňuje přístroj pro zubní radiologii ortopantomogram Avantex.
Pacient je během rentgenového vyšetření vystaven ionizujícímu záření, proto je toto vyšetření prováděno pouze z indikace lékaře.

Dále radiologické pracoviště poskytuje komplementární zdravotní službu ultrasonografie přístrojem BTL-DC 6, Mindray. Provádí lékař radiodiagnostik s atestací II. stupně.

 

Informace dle zákona 372/2011 Sb. :

1. Ceník zdravotních výkonů nehrazených z všeobecného  zdravotního pojištění

2.
Ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotní péče


3.
Poučení osoby spolupracující při rtg. vyšetření - doprovodu

Informace pro zájemce : volné nebytové prostory k pronajmutí !  Kanceláře, ordinace i dílna o výměře 70 m2 s venkovní plochou !  Kontaktujte jednatele společnosti Miroslava Stehno : sal@chnet.cz, 569 641 432.

Dle Zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 379/2005 Sb.
Zákaz kouření
§ 8
(1) Zakazuje se kouřit
e)   ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Městská policie - 156 Mezinárodní linka tísňového volání - 112

                  

poslední aktualizace 02.12.2016TOPlist


'My
šuj' a klikej !