.

Informace pro zájemce : volné nebytové prostory k pronajmutí !  Kanceláře, ordinace !  Kontaktujte jednatele společnosti Miroslava Stehno : sal@chnet.cz, 569 641 430.

           Info :            
salpoliklinika-chotebor.cz

Přehled všech zdravotnických zařízení v Chotěboři


 
Na Poliklinice Chotěboř je imobilním pacientům k dispozici schodolez s obsluhou pro dopravu po schodech do vyšších pater budov polikliniky. Službu schodolezu je potřeba zamluvit na konkrétní hodinu a datum
. minimálně jeden den dopředu na telefonním čísle 569 641 431 (paní Cempírková) nebo 569 641 430 (pan Stehno).


Lékařské pohotovost je poskytována ve všech nemocnicích, a to jak pro děti, tak pro dospělé. 
Pro více informací klikněte na obrázky :

     

Zubní pohotovost okresu Havlíčkův Brod 2017 zde
(stejně jako seznam chotěbořských zubařů) :

Zubní pohotovost 2017 i zde :


OZNÁMENÍ :
ZRUŠENÍ Ústavní pohotovostní služby ORL

Otorinolaryngologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod ruší s platností od 23. června 2017 ústavní pohotovostní službu. Lékař bude k dispozici v době ordinačních hodin ORL ambulance.
Akutní pacienti potřebující ošetření ORL lékařem musí po 15:00 do 7:00 hod na ošetření do Nemocnice Jihlava. Dětští pacienti budou v této době primárně ošetřeni lékařem dětského oddělení a lékařem LPS (výjimkou jsou akutní bolesti ucha).
Důvodem je maximální vytížení lékařů a aktuální nedostatek lékařů na oddělení ORL. Na oddělení je zachována operativa a s tím související ambulantní provoz.
Děkujeme za spolupráci a pochopení. O případných dalších změnách Vás budeme zavčasu informovat.

Primář ORL oddělení MUDr. Petr Konvalinka
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace


    Aktuality v ordinačních dobách   
 

MUDr. Francová (obvod+DIA) :  neordinuje ve dnech : 27.12. - 29.12.2017(praktické lékařství zastupuje MUDr. Lenka Krulíková M-centrum, pro akutní DIA pacienty je nejbližší diabetická ambulance v M-centru : MUDr. Machalová)

MUDr. Mihályová (dětské)  neordinuje : 18.12. - 22.12.2017 (pro akutní stavy zastupuje MUDr. Olga Pátková)
27.12. - 29.12.2017   bude ordinace pouze v Chotěboři  7.30 - 11.00 hod   nebude ordinace v Malči
28.12.2017  bude poradna pro kojence v Chotěboři  11.00 - 13.00 hod.

MUDr. Zvancigerová (UZ)  neordinuje  dne 22.12.2017  a ve dnech 29.12.2017 - 2.1.2018 včetně.

RTG uzavřeno dne 22.12.2017  a ve dnech 29.12.2017 - 2.1.2018 včetně.

Pediatrie Chotěboř (dětské, MUDr. Pipek) : ve středu 27.12.2017  nebude odpolední ordinace.

MUDr. Kunorová (ORL)   neordinuje :  19.12. - 29.12.2017.

MUDr. Pátková (dětské)  neordinuje :  28.12. - 29.12.2017. (pro akutní stavy zastupuje MUDr. Marcela Mihályová). V době zástupů odpadá odpolední ordinace i odpolední poradna pro kojence.
 

!!!   Důležitá informace pro pacienty :
ordinace MUDr. Francové bude provozována v nezměněné podobě a ve stejných místnostech
i od 1.1.2018.
Jejím  zřizovatelem však bude Endokrinologie Vysočina s.r.o. MUDr. Sylvie Špitálníkové
  !!!
Od 18.12.2018 změna telefonního čísla ordinace (MUDr. + sestra) na : 569 333 548  .


Změny telefonních čísel :


MUDr. Francová (obvod+DIA)  od 18.12.2017  :   569 333 548
Jitka Cempírková - kancelář  od 18.12.2017  :   569 333 541 
Miroslav Stehno - jednatel     od 18.12.2017  :   569 333 540  

MUDr. Zvancigerová (UZ)          od 06.03.2017  :   569 333 545                                  
Radiologické pracoviště (RTG) od 06.03.2017 :  569 333 546                         

Informace dle zákona 372/2011 Sb. :

1. Ceník zdravotních výkonů nehrazených z všeobecného  zdravotního pojištění

2.
Ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotní péče

Informace pro zájemce : volné nebytové prostory k pronajmutí !  Kanceláře, ordinace !  Kontaktujte jednatele společnosti Miroslava Stehno : sal@chnet.cz, 569 641 430.

Dle Zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 379/2005 Sb.
Zákaz kouření
§ 8
(1) Zakazuje se kouřit
e)   ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

Hasičský záchranný sbor ČR - 150 Zdravotnická záchranná služba - 155 Policie ČR - 158 Městská policie - 156 Mezinárodní linka tísňového volání - 112

                  

poslední aktualizace 16.12.2017TOPlist


'My
šuj' a klikej !